Trang chủ Làm thế nào để lớn mạnh trong ngành đóng gói?

Làm thế nào để lớn mạnh trong ngành đóng gói?

24/03/2021

Trong ngành đóng gói, khi tính bền vững và chi phí thúc đẩy các bộ phận phòng ban đóng gói cung cấp nhiều giá trị hơn, nhanh nhẹn hơn và tốc độ nhanh hơn ra thị trường, việc thành lập Trung tâm Phát triển Bao bì-packaging development Center of Excellence (PackDev CoE )cung cấp một nền tảng cho phép nhóm của bạn mang lại kết quả thành công. Và có thể lặp lại thành công đó trong tương lai.

PackDev CoE hoạt động tốt sẽ thúc đẩy khả năng cạnh tranh trong tương lai của ngành đóng gói và cho phép tăng trưởng nhanh hơn và nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp của bạn. Nó sắp xếp toàn bộ bộ phận phòng ban đóng gói để thực hiện chiến lược của mình và phân phối theo mục tiêu của mình.

Với PackDev CoE, một thương hiệu có thể mong đợi bộ phận phòng ban, bộ phận chức năng của dây chuyền đóng gói của mình không chỉ hiệu quả hơn mà còn chính xác hơn. Nó cũng cung cấp cho các phòng ban đóng gói các công cụ để tối ưu hóa chi phí và khả năng phát triển linh hoạt để đáp ứng những thách thức mới.

PackDev CoE trong ngành đóng gói là gì?

PackDev CoE là một mô hình để quản lý một phòng ban đóng gói. Mô hình tập trung vào các khái niệm cơ bản mạnh mẽ và được liên kết tốt phổ biến đối với nhiều tổ chức thành công:

Con người – cho phép khả năng nhận thức và thúc đẩy các tương tác giữa các cá nhân hiệu quả trong dây chuyền đóng gói

Quy trình – Được căn chỉnh để mang lại hiệu quả.

Hệ thống – Tận dụng sức mạnh máy tính để giải phóng các nhóm làm việc.

Việc triển khai một CoE hoạt động tốt cho phép một tổ chức thúc đẩy giá trị nhất quán, có thể dự báo được từ các hoạt động đóng gói của mình. Nó làm cho con người, quy trình và hệ thống tại chỗ về cơ bản mạnh hơn và điều chỉnh chúng để thực thi theo mục tiêu của các phòng ban trong dây chuyền đóng gói.

Mô hình Nhóm Adept cho PackDev CoE trong ngành đóng gói với 4 thành phần chính

  1.  Cung cấp Giải pháp.
  2. Quản lý tri thức.
  3. Phát triển đội ngũ.
  4. Hệ thống & Quản trị.
phat trien nganh dong goi

phat trien nganh dong goi

Chúng ta hãy xem xét từng điều này. Ảnh do Adept Group cung cấp

1. Cung cấp Giải pháp.

Nói một cách đơn giản nhất có thể, Cung cấp Giải pháp là việc thực hiện các sáng kiến ​​phát triển về mẫu mã, công năng bao bì. Đây là phần dễ quan sát nhất của mô hình vì nó liên quan đến đầu ra của sản phẩm đóng gói – công việc mà các bộ phận  thực hiện hàng ngày.

Quy trình này giải quyết những cách cơ bản mà bộ phận đóng gói hỗ trợ toàn bộ tổ chức thông qua một chiến lược phù hợp chặt chẽ với chiến lược tổng thể của thương hiệu. Nó dẫn đến việc phát triển các nền tảng có thể được thực hiện trên quy mô lớn trong khi vẫn duy trì các tiêu chuẩn cao có thể được tuân thủ trong toàn bộ dây chuyền. Các nền tảng này hướng tới việc tìm nguồn cung ứng và triển khai các thành phần, công nghệ và phương pháp đóng gói tốt nhất.

Một khi các nền tảng đó được triển khai, CoE cung cấp các cơ hội để cải tiến liên tục các quy trình đóng gói nhằm thiết lập và duy trì lợi thế cạnh tranh. Hỗ trợ kinh doanh cơ sở này tạo ra một hoạt động đóng gói ổn định mang lại giá trị tối ưu cho toàn bộ tổ chức.

Quá trình tương tự này cũng có thể hướng tới việc cung cấp các giải pháp đặc biệt, dựa trên nhu cầu. Nó giúp đánh giá các nhu cầu đến dựa trên tác động tổ chức của chúng và mức độ ưu tiên của chúng trong số các nhu cầu tổng thể của bộ phận và của tổ chức.

Khi các điều kiện kinh doanh thay đổi, các đơn vị, phòng ban đóng gói được tổ chức theo mô hình CoE có thể phát triển các giải pháp đóng gói riêng lẻ cho những thách thức mới và thúc đẩy việc triển khai nhanh các giải pháp đó. Tất cả những điều này được thực hiện theo cách quản lý rủi ro cho tổ chức.

2. Quản lý tri thức.

Quản lý tri thức tập trung vào cách bộ phận đóng gói có thể sử dụng tốt nhất kiến ​​thức thể chế và chuyển đổi những kiến ​​thức mới thành kiến ​​thức lâu dài có thể được thực hiện và chia sẻ trong toàn bộ các bộ phận của nhà máy.

Tất nhiên, một thành phần quan trọng của Quản lý tri thức là việc tạo ra tri thức. Quá trình này dựa trên việc phát triển kiến ​​thức nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh mà CoE cung cấp. Các nền tảng và phương pháp luận hỗ trợ Cung cấp Giải pháp liên tục được mài giũa và cải tiến nhờ việc tích lũy và triển khai kiến ​​thức cho phép bộ phận làm việc nhanh hơn, chính xác hơn và với chi phí thấp hơn.

Thành phần quan trọng khác của Quản lý tri thức là sự phát triển của một kho lưu trữ mà thông qua đó, kiến ​​thức đó có thể được chia sẻ, quản lý và sử dụng theo cách chuẩn hóa trong bộ phận đóng gói. Về mặt thực tiễn, kho này được lưu trữ và chia sẻ thông qua các nền tảng phần mềm và các chương trình đào tạo tạo thành xương sống của Quản lý tri thức.

3. Phát triển đội ngũ.

Phát triển nhóm là sự chăm sóc, hỗ trợ và phát triển tài sản quý giá nhất của các phòng ban trong lĩnh vực đóng gói – con người của bộ phận đó. Điều này được thực hiện thông qua ba yếu tố chính, trong đó yếu tố đầu tiên là xây dựng đội ngũ.

Xây dựng nhóm cho phép một bộ phận vừa thuê vừa duy trì những tài năng hàng đầu giúp thúc đẩy thành công của bộ phận. Nó cũng liên quan đến chiến lược cung cấp nguồn lực và cung cấp các công cụ để quản lý khối lượng công việc giúp nhân tài luôn hài lòng và cung cấp cho nhân sự cơ hội đóng góp có ý nghĩa cho tổ chức.

Yếu tố thứ hai là một chương trình đào tạo hiệu quả để nâng tầm bộ phận và góp phần tạo ra lợi thế cạnh tranh. Các chương trình đào tạo hiệu quả nhất áp dụng phương pháp mô-đun nhóm các khóa đào tạo riêng lẻ thành các chương trình đào tạo riêng biệt cho các nhóm khác nhau, dựa trên chức năng chính của họ.

Các khóa đào tạo này có thể tập trung rộng rãi vào các chức năng của CoE quản lý bộ phận hoặc vào các chủ đề cụ thể hơn như công nghệ mới nổi – nghĩ đến tính bền vững hoặc các giải pháp theo dõi và theo dõi tiên tiến – hoặc các nhu cầu tuân thủ liên tục.

day chuyen dong goi thung carton

day chuyen dong goi thung carton

Yếu tố thứ ba của Quản lý tri thức là sự phát triển của các chuyên gia về chủ đề (DNVVN) trong bộ phận. Có lẽ giá trị cao nhất mà một CoE có thể tạo ra, và chắc chắn là mục tiêu cuối cùng của Phát triển Nhóm, là một danh sách các doanh nghiệp vừa và nhỏ thực sự có kiến ​​thức nâng cao sản lượng của bộ phận đóng gói. Công nhận và nuôi dưỡng các DNVVN là một thành phần quan trọng trong việc giữ chân nhân tài mà một CoE tạo ra.

4. Hệ thống & Quản trị.

Hệ thống & Quản trị là thành phần quan trọng tổ chức tất cả các thành phần khác của CoE, điều quan trọng là thành phần này phải được thực thi một cách chính xác. Nếu không có một hệ thống tốt để quản lý CoE, thì việc duy trì mô hình trong dài hạn là không thực tế.

Yếu tố quan trọng của Hệ thống & Quản trị là một hệ thống lãnh đạo có tổ chức ở tất cả các cấp nhóm, văn hóa mạnh mẽ thúc đẩy sự hài lòng trong công việc trong bộ phận và một tập hợp các lộ trình nghề nghiệp được xác định để hướng dẫn thành tích trong toàn bộ phận.

Một yếu tố quan trọng khác là việc quản lý CoE, bao gồm việc thiết lập và tuân thủ các ngân sách được lập kế hoạch tốt và đặt ra các mục tiêu tích cực nhưng có thể đạt được cho bộ phận và các thành viên trong nhóm.

Yếu tố thứ ba của Hệ thống & Quản trị là quản lý dữ liệu và phần mềm nhằm nâng cao chức năng của bộ phận trong ngành đóng gói. Ví dụ về dữ liệu bao gồm thông số kỹ thuật máy đóng gói, dây chuyền đóng gói và thông tin quản lý dự án; các chi tiết khác cần được theo dõi và lưu trữ một cách có tổ chức để dễ dàng truy cập. Ví dụ về hệ thống phần mềm bao gồm hệ thống quản lý đặc tả, hệ thống đào tạo và các công cụ phần mềm cho phép quản lý khối lượng công việc.

Bằng cách phát triển Trung tâm này, bạn có thể tối ưu hóa cách thức hoạt động của hoạt động ngành đóng gói và nâng cao giá trị của bao bì đối với hoạt động kinh doanh của công ty.

Bài viết liên quan

Phân tích hướng phát triển trong tương lai của máy đóng gói thực phẩm đông lạnh

Máy đóng gói không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày

Xu hướng phát triển của máy đóng gói piston hút chân không

Máy đóng gói rau quả hướng tới tự động hóa và thông minh hơn