Máy và thiết bị y tế

Cung cấp máy và thiết bị y tế: máy sản xuất khẩu trang, buồng khử khuẩn toàn thân không tiếp xúc, buồng lấy mẫu xét nghiệm phục vụ công tác phòng dịch, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay.

Hotline: 0968990903